Набор от инструменти за кампанията

Печатна реклама

Подходящо за:

Средни до големи организации.

Какво представлява това?

Печатни рекламни материали означава реклама, която се отпечатва на хартиен носител в издания (вестници, списания, журнали), които вероятно ще бъдат прочетени от вашата целева аудитория.

Ползи

 • Ако закупите място за рекламно съобщение в списание с голям тираж, увеличавате вероятността да достигнете до широка аудитория.
 • Също така можете да избирате между всекидневно излизащи вестници или месечни или тримесечни списания, в зависимост от целевата аудитория и нейните навици за четене.

Ограничения

 • Печатните реклами обикновено са скъпи, но ако имате медийно партньорство, можете да договорите по-добри цени.
 • Имайте предвид, че най-желаните страници (корици или десни страници) са и най-скъпите.

Изберете най-подходящите издания

 • Внимателно обмислете в кой вестник/списание желаете да поместите рекламата.
 • Преценете целевата си аудитория и публикациите, които е най-вероятно да прочетат, и изберете най-подходящите за целта:
  • Ако например искате да достигнете до широката общественост, най-подходящ е някой национален вестник.
  • Ако обаче се целите към ръководители в областта на безопасността и здравето при работа, трябва да публикувате рекламата си в съответните специализирани издания.

Визуален дизайн

 • Първо определете цялостния вид и оформление на кампанията (напр. лого, лозунг, цветова схема и др.). Целта е да се запази една и съща идентичност във всички материали от кампанията.
 • Уверете се, че всеки път, когато някой види информация за вашата кампания, може да я разпознае в различните формати.
 • Визуалният дизайн трябва да привлича вниманието на читателите. Той трябва да е обвързван с вашето послание. Самото заглавие трябва да дава цялата необходима информация. В много случаи хората ще прочетат само него.

Основна концепция

Рекламата трябва да има концепция. Тя може да бъде подходящо изображение или привличащо вниманието заглавие, което подчертава вашето послание и ще привлече вниманието на зрителите.

Съдържание и оформление

 • Преценете пространството и размера на текста на вашата реклама и как те пасват на размера на рекламата. Ако разполагате с четвърт страница за реклама в списание, трябва да отделите специално внимание, за да се уверите, че заглавието е видимо. Текстът трябва да бъде кратък, обикновено не повече от 200 думи.
 • Включете „призив за действие“ — кажете на читателите какво искате от тях. Той може да се съдържа в заглавието или в края на рекламата.
 • Винаги посочвайте къде може да бъде намерена повече информация. Насочвайте хората към съответния уебсайт.
 • Ако използвате снимки, уверете се, че са с подходящата резолюция. Пикселираното изображение не говори добре за вашата организация. Уверете се, че имате права над снимката, и посочете името на фотографа, ако е необходимо.

Външни ресурси

Ако твърдо сте решили да инвестирате в печатна реклама, вероятно следва да наемете агенция за комуникации/рекламна агенция, която да ви помогне да разработите концепция за вашата печатна реклама.

Пример за най-добра практика

Денят на осведомеността/червената панделка относно ХИВ/СПИН се е превърнал/а в символ на борбата срещу ХИВ/СПИН. Целта ви е да създадете подобен вид асоциация в съзнанието на хората. Когато погледнат комуникационния материал, логото, цветовете и др., те трябва веднага да си помислят: „Да, това е кампанията ххх“.