Набор от инструменти за кампанията

Астма на Антоан, пекар

Организация: ag2r La Mondiale

Държава: Франция

Описание:

Видеоклип от Антоан, млад пекар, който открива професионалните рискове, свързани с професията му. Това може да са респираторни алергии, свързани с прах от брашно. Видеоклипът получи награда на Международния медиен фестивал за превенция и цели да насърчи служителите в пекарните да възприемат здравословни работни практики, например промиване на носа.

Image