Набор от инструменти за кампанията

Сигурността е постижима — пет истории за безопасността на работното място

Организация: Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (INAIL: Национален осигурителен институт за трудови злополуки INAIL)

Държава: Италия

Описание:

Информационен пакет (пакет А) DVD с пет документални филма, показващи конкретни примери за добри практики в областта на безопасността на работното място, изготвено от обещаващи млади италиански филмови режисьори.

Image