Súbor nástrojov kampane

Rozhlasové spoty

Vhodné pre:

Stredné až veľké organizácie.

Čo to je?

Rozhlasový spot je podobný televíznemu spotu, ale je prispôsobený pre rozhlas.

Výhody

  • Nevyžaduje si vysoké náklady.
  • Odporúča sa, ak vaše publikum naozaj rozhlas počúva.

Obmedzenia

  • Rozhlasový spot má pravdepodobne menší vplyv ako televízny spot.
  • Majte na pamäti dĺžku spotu.
  • Existuje veľa formátov, ale najbežnejšie trvajú 30 alebo 60 sekúnd. Môžu byť kratšie, ale nikdy nie sú dlhšie.

Čo má obsahovať

  • Posolstvo by malo obsahovať slogan kampane.
  • Malo by oznamovať, „kto, ako a čo“.
  • Malo by tiež informovať o tom, čo by ste mali robiť a kde nájdete ďalšie informácie.

Využite profesionálneho rečníka

Vždy využite služby profesionálneho rečníka. Taký vie priniesť správne množstvo emócií a energie a pozná všetky techniky zrozumiteľnej a artikulovanej reči.

Distribúcia

Okrem vysielania spotu na rozhlasových staniciach ho môžete mať aj vo formáte súboru MP3, ktorý možno prevziať z internetového sídla.

Príklady

Príklad 1 (15-sekundový spot): „Najčastejšou príčinou úmrtí pri domácich požiaroch je fajčenie. Ak fajčíte, nezabudnite sa presvedčiť, či ste cigaretu úplne uhasili. Uhaste ju. Úplne. Vždy. Táto správa pochádza od celoštátneho združenia hasičských služieb, vašej miestnej hasičskej a záchrannej služby, a tejto rozhlasovej stanice. Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle XXXXX.“

Príklad 2 (30-sekundový spot): „Dobrý deň, volám sa Karol Kaleráb a som veliteľ hasičského zboru v Novej Starej. Hodili ste už niekedy ohorok z cigarety do odpadkového koša? Možno ste už videli, čo sa môže stať, ak sú tieto ohorky ešte horúce. Možno ste vtedy mali šťastie. Ale čo ak sa to stane keď budete spať? Ohňu, ktorý vznikne z cigarety, je jedno, či spíte.

Nepokúšajte osud a vždy sa uistite, či je cigareta úplne uhasená – zastavíte tak požiar ešte pred tým, ako by vznikol. Ak fajčíte, cigaretu uhaste. Úplne. Vždy. Túto správu vám prináša celoštátne združenie hasičských služieb, vaša miestna hasičská a záchranná služba a táto rozhlasová stanica. Ďalšie informácie získate na telefónnom čísle xxx.“