Súbor nástrojov kampane

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci – rozhlasový rozhovor

Organizácia: Interimage BULGARIA (na objednávku bulharského národného kontaktného miesta: ministerstva práce a sociálnej politiky)

Štát: Bulharsko

Popis:

Zameranie: Európsky týždeň bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci v roku 2016: „bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci pre všetky vekové kategórie“. Rozhovor s Darinou Konovou – štátnou expertkou v oblasti pracovného práva na bulharskom ministerstve práce a sociálnej politiky.

Image
Safety and health at work - radio interview