Súbor nástrojov kampane

Rozhlasová reklama na tému poľnohospodárskych strojov

Organizácia: Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosti

Štát: Írsko

Popis:

Rozhlasová reklama zameraná na zvýšenie informovanosti o tom, ako bezpečne prevádzkovať poľnohospodárske stroje. Reklama je súčasťou mediálnej kampane, ktorú realizuje írsky Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosť v spolupráci s írskym ministerstvom poľnohospodárstva, potravinárstva a námorných záležitostí.

Image
Farm machinery radio advert