Súbor nástrojov kampane

Podcast o pracovnom prostredí

Organizácia: Arbetsmiljöverket

Štát: Švédsko

Popis:

Švédsky úrad pre pracovné prostredie usporadúva podcast „Dobrý deň, pracovné prostredie!“, v ktorom predstavitelia úradu diskutujú o všetkom, čo súvisí s pracovným prostredím. Každá epizóda sa venuje osobitnej téme a má pozvaných hostí.

Image
Work environment podcast