Súbor nástrojov kampane

Podcast Európskeho odborového inštitútu (ETUI) s Janom Drahokoupilom sa zaoberá právami a ochranou pracovníkov platformy v kontexte COVID-19

Organizácia: Európsky odborový inštitút

Štát: Belgicko

Popis:

V tejto epizóde podcastu (č.9) s Janom Drahokoupilom, samostatným výskumným pracovníkom inštitútu ETUI, sa diskutuje o výzvach, ktorým čelia pracovníci platformy počas pandémie COVID-19, pričom sa okrem iného zameriava na otázky týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia na pracovisku.  

Image
European Trade Union (ETUI) podcast with Jan Drahokoupil, covering platform workers’ rights and protection in the context of Covid-19