Súbor nástrojov kampane

Spravodajský balík

Vhodné pre:

Väčšie organizácie s vyššími finančnými zdrojmi.

Čo to je?

Hlavný záznam (A-roll): Zostrihaný audiovizuálny materiál, ktorý zachytáva najdôležitejšie rozhovory/záznamy s hovoreným komentárom. Podporný záznam (B-roll): Archívny audiovizuálny materiál so všeobecnými zábermi a rozhovormi bez hovoreného komentára, ale s vhodným sprievodným ozvučením. Televízni moderátori môžu do častí poskytnutého podporného záznamu vložiť vlastný hovorený komentár. Vo všeobecnosti balíky hlavných aj podporných záznamov obsahujú 15-minútový čiastočne zostrihaný materiál, ktorý predstavuje najvýznamnejšie časti podujatia vrátane vybraných záberov a úryvkov z prejavov. Televíznym moderátorom to poskytuje vhodný audiovizuálny materiál, ktorý môže byť súčasťou tematickej spravodajskej reportáže.

Výhody

 • S pomocou profesionála môžete vytvoriť vynikajúci materiál, ktorý možno využiť na rozličné účely.

Obmedzenia

 • Ak chcete mať profesionálny materiál, musíte počítať s pomerne veľkým rozpočtom.

Ako vytvoriť hlavné zábery a dokrútky?

 • Mali by ste požiadať agentúru pre vzťahy s verejnosťou/komunikačnú agentúru, aby vám pomohla vybrať najvýznamnejšie udalosti na využitie v médiách. Napríklad tlačové konferencie. Takáto agentúra poskytne:
  • odborný personál,
  • kameramana,
  • zvukových technikov,
  • producentov/televíznych novinárov.
 • Materiál by mal motivovať televíznych vysielateľov, aby ho použili na opätovné spracovanie, ale na motiváciu k takémuto použitiu je potrebný nejaký spravodajský „pútač“.
 • Po podujatí by mala agentúru pre vzťahy s verejnosťou aj monitorovať a hodnotiť vysielanie spravodajského balíka.