Súbor nástrojov kampane

Spravodajský balík

Benefits

 • S pomocou profesionála môžete vytvoriť vynikajúci materiál, ktorý možno využiť na rozličné účely.

Obmedzenia

 • Ak chcete mať profesionálny materiál, musíte počítať s pomerne veľkým rozpočtom.

Ako vytvoriť hlavné zábery a dokrútky?

 • Mali by ste požiadať agentúru pre vzťahy s verejnosťou/komunikačnú agentúru, aby vám pomohla vybrať najvýznamnejšie udalosti na využitie v médiách. Napríklad tlačové konferencie. Takáto agentúra poskytne:
  • odborný personál,
  • kameramana,
  • zvukových technikov,
  • producentov/televíznych novinárov.
 • Materiál by mal motivovať televíznych vysielateľov, aby ho použili na opätovné spracovanie, ale na motiváciu k takémuto použitiu je potrebný nejaký spravodajský „pútač“.
 • Po podujatí by mala agentúru pre vzťahy s verejnosťou aj monitorovať a hodnotiť vysielanie spravodajského balíka.