Súbor nástrojov kampane

Televízne spoty

Vhodné pre:

Väčšie organizácie s vyššími finančnými zdrojmi.

Čo to je?

Televízny spot je podobný reklame na služby alebo výrobky, ktoré vidíte v televízii. Má príbeh a posolstvo, vystupujú v ňom herci a jeho cieľom je presvedčiť diváka o výhodách výrobku alebo služby, ktorú zadávateľ reklamy propaguje. Ak má televízny spot nekomerčný charakter, ako je to v prípade väčšiny kampaní v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, nazýva sa „oznam o verejnej službe“.

Výhody

 • Vytvorenie pútavého spotu môže výrazne ovplyvniť úspech vašej kampane.
 • Ak vytvárate neziskový spot, môžete požiadať televízne stanice, aby ho odvysielali zdarma.
 • Ak zapojíte známu osobnosť, vaša kampaň získa „tvár“.

Obmedzenia

 • Výroba televíznych spotov môže byť nákladná, pretože okrem reklamných nákladov na vysielanie budete pravdepodobne musieť vyhľadať aj odbornú pomoc.
 • Vysielací čas je drahý, takže televízne reklamy bývajú krátke. Najobľúbenejšie formáty sú 30, 60 a 90 sekúnd. Len zriedka sú dlhšie ako 90 sekúnd.

Stanovenie vhodného tónu

 • Reklama musí byť prenikavá a emotívna.
 • Uistite sa, že tón, ktorý použijete, je v súlade s vašou kampaňou, ale nezabúdajte, že na získanie pozornosti ľudí potrebujete niečo presvedčivé.
 • Nebojte sa byť úprimní o závažnosti problému, o ktorom hovoríte.

Vytvorenie scenára

 • V spote môžete použiť osobný príbeh niekoho s rovnakým problémom, akému čelí aj zamýšľané publikum.
  • Napríklad: Toto je Zuzana (Zuzana kašle a nevyzerá zdravo). Trpí xxx, čo je choroba spôsobená dlhodobým vystavením toxickým látkam. Jej príbeh...
 • Oznámenie vo verejnom záujme často končí otázkou, ktorá má zaujať publikum.
  • Napríklad: (V prípade Zuzany.) „Myslíte si, že je prijateľné pracovať v týchto podmienkach? Pomôžte nám s tým niečo urobiť. Prejdite na stránku www.xxx.“

Angažovanie známych osobností

 • Neziskové organizácie často používajú taktiku angažovania celebrity, ktorá sa objavuje v ich reklamách.
 • Musíte si byť vedomí, že niektoré z týchto osobností si za to nechajú zaplatiť, pokiaľ ich vec neosloví natoľko, že sa v nej budú chcieť angažovať zdarma.
 • Ešte predtým však nezabudnite skontrolovať imidž a dôveryhodnosť konkrétnej osobnosti. Nechcete zistiť, že táto celebrita urobila vo svojom živote niečo, je v rozpore s hodnotami vašej organizácie a s posolstvom kampane.

Zosúladenie obsahu s obrazom vašej organizácie

 • Dôkladne si premyslite obraz, ktorý chcete prezentovať. Uistite sa, že obraz, ktorý pomocou tohto televízneho spotu sprostredkujete, je skutočne v súlade s obrazom vašej organizácie. V opačnom prípade by ste mohli narobiť viac škody ako úžitku.
 • Nikdy nezabudnite uviesť webové sídlo a logo vašej organizácie.

Profesionálna pomoc

Najlepšou možnosťou môže byť pomoc odborníka, ktorý poradí s oznámením vo verejnom záujme.