Súbor nástrojov kampane

Ak prestanete dávať pozor, ľudia sa zrania

Organizácia: Úrad pre ochranu zdravia a bezpečnosti

Štát: Írsko

Popis:

Rozhlasový spot, ktorým sa ľuďom pripomína, aby boli v práci opatrní.

Image
When you zone out, people get hurt