Tietoa aiheesta


Miksi tärkeää?

Tule-sairauksia on pyritty ehkäisemään, mutta ne ovat edelleen yleisin työperäinen terveysongelma Euroopassa. Ne myös esiintyvät usein muiden terveysongelmien kanssa. Tule-sairaudet heikentävät ihmisten elämänlaatua ja työkykyä sekä yritysten taloutta.

EU:ssa iso osa menetetyistä työpäivistä johtuu tule-sairauksien aiheuttamista poissaoloista. Nämä sairauspoissaolot ovat keskimäärin pidempiä kuin työntekijöiden, joilla ei ole terveysongelmia.

Työperäiset tule-sairaudet ovat yleisimpiä työkyvyttömyyden ja sairauspoissaolojen syitä. Ne ovat yleisimmin hyväksytty ammattitauti eri maissa, kuten Espanjassa, Italiassa, Latviassa ja Ranskassa.

Kolmasosa työntekijöistä, joilla on tule-sairaus tai muu terveysongelma, ei usko pystyvänsä jatkamaan työtään 60 ikävuoteen asti.

Tule-sairauksista kärsivien työn tuottavuus on usein heikompaa. Heillä on enemmän sairausläsnäoloja eli he työskentelevät muita useammin sairaana.

Työperäisillä tule-sairauksilla on suuri taloudellinen vaikutus. Suoria kustannuksia ovat sairauden diagnosointi, hoito, lääkkeet, kuntoutus ja sairauskorvaukset. Epäsuoria kustannuksia tulee työryhmien toiminnan häiriöistä, tuottavuuden laskusta, tuotannon viivästymisestä ja sairaana olevien työntekijöiden korvaamisesta, myös sijaisten kouluttamisesta. Kustannuksia aiheutuu myös sairauspoissaoloista ja sairaana työskentelystä. Näiden epäsuorien kustannusten arvioidaan olevan yrityksille monta kertaa suurempia kuin suorat kustannukset.

Työpaikat tarvitsevat lisää tietoa, tukea ja keinoja, miten ehkäistä ja hallita tule-sairauksia.