Tietoa aiheesta


Kenen täytyy olla mukana kestävän työuran edistämisessä?

Työsuojelun tehokkaaseen hallintaan tarvitaan kaikkia – työnantajia, johtajia ja työntekijöitä. Tämä on erityisen tärkeää vaarallisten aineiden hallinnassa, sillä riskien sivuuttamisella voi olla vakavia suoria seurauksia työntekijän terveyteen ja yrityksen selviytymiseen.

  • Työnantajilla on oikeudellinen velvollisuus suorittaa riskinarviointeja, joissa tunnistetaan kaikki mahdolliset vaarallisiin aineisiin liittyvät vaarat. Työnantajien on varmistettava, että riskejä hallitaan ehkäisytoimenpiteiden hierarkian perusteella.
  • Johtajien olisi motivoitava työntekijöitä osallistumaan. Heidän olisi varmistettava, että työntekijät saavat säännöllisesti koulutusta ja että heidän käytössään on helppokäyttöisiä resursseja.
  • Työntekijöiden olisi ymmärrettävä mahdolliset riskit, tiedettävä mahdollisista ehkäisytoimenpiteistä ja voitava tuoda esiin huolenaiheitaan. Heitä olisi lisäksi kannustettava osallistumaan aktiivisesti ratkaisujen etsimiseen.

Ennaltaehkäisykulttuurin luominen on avainasemassa. Vahvan johtajuuden sekä työsuojeluun sitoutumisen avulla työnantajat ja johtajat voivat luoda työympäristön, joka kannustaa kaikkia ottamaan työsuojelun vakavasti ja tekemään yhteistyötä riskien tunnistamisessa ja niihin puuttumisessa.