Tietoa aiheesta


Kampanjan taustalla oleva idea

EU-OSHA johti vuosina 2013–2015 eurooppalaista kokeiluhanketta nimeltä ”Safer and healthier work at any age”. Hankkeessa tarkasteltiin nykyisiä käytäntöjä ja strategioita, joilla pyritään puuttumaan väestörakenteen muutokseen. Sillä pyrittiin lisäämään hyvien käytäntöjen vaihtoa ja auttamaan työvoiman ikääntymiseen liittyvien tulevien toimien kehittämisessä. Tuloksena syntyi useita raportteja seuraavista aiheista:

  • Työsuojelu ja ikääntyminen
  • Kuntoutus
  • Työvoiman ikääntymiseen liittyvien toimenpiteiden, ohjelmien ja strategioiden analyysi
  • Loppuraportti.

Raportit ovat saatavana täällä.