2016−2017: Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa


Terveellinen työ -päätöskokous

Terveellinen työ -päätöskokous 2017 järjestettiin 21.–22.11.2017 Euskalduna-kongressikeskuksessa Bilbaossa, Espanjassa.

Image

Tapahtuma kokosi johtavia eurooppalaisia asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä keskustelemaan kaksivuotisen Terveellinen työ – Elämän eri vaiheissa -kampanjan tuloksista. Osallistujat jakoivat yhteisistunnoissa ja pienemmissä rinnakkaistapaamisissa hyviä käytäntöjä ja pohtivat tulevia strategioita, joilla varmistettaisiin kestävät työurat eurooppalaisissa yrityksissä.

Työpajojen aiheita olivat hyvät käytännöt kestävien työpaikkojen edistämisessä; kuntoutus ja työhönpaluu; Napo 20 vuotta – monitaitoinen työsuojelua edistävä kumppanimme; sekä hyvien työsuojelukäytäntöjen jakaminen – EU-OSHAn 10 vuoden yhteistyökumppanuuden paras anti.

Lopuksi virasto esitteli lyhyesti tulevaa Terveellinen työ -kampanjaa 2018–2019, joka käynnistyy huhtikuussa 2018 ja jolla pyritään lisäämään tietoisuutta vaarallisten aineiden aiheuttamien riskien ennaltaehkäisyn merkityksestä.

Istuntojen videotallenteet

Kuvia

Raportti seminaarista