Tietoa aiheesta


Miksi kampanja?

Tule-sairaudet heikentävät ihmisten työkykyä ja aiheuttavat kustannuksia työpaikoille:

  • Toistuvat poissaolot työstä: Tule-sairauksista johtuvien poissaolojen osuus menetetyistä työpäivistä on suuri EU:n jäsenmaissa. Tule-sairauksista kärsivien työntekijöiden työstä poissaolot ovat keskimääräistä pidempiä.
  • Sairaana töissä: Tule-sairaudesta johtuvat kivut vaikuttavat todennäköisesti suorituskykyyn ja tuottavuuteen.
  • Varhaiseläkkeelle tai työkyvyttömyyseläkkeelle siirtyminen: Tule-sairauksista kärsivien työntekijöiden on ehkä luovuttava ennenaikaisesti työstään. He myös uskovat muita todennäköisemmin, etteivät pysty tekemään samaa työtä vielä 60-vuotiaana.

Työperäiset tule-sairaudet ovat hyvin yleisiä ja niiden ehkäisemiseen kannattaa investoida myös liiketoiminnan vuoksi. Koska tule-sairauksia voidaan ehkäistä ja hallita, voidaan myös niistä syntyviä kustannuksia vähentää. Jo kehittyneiden tule-oireiden pitkittyneen sairauspoissaolon riskiä voidaan pienentää huomattavasti ammatillisella tuella ja mukauttamalla työskentely-ympäristöä.

Varhaisella puuttumisella ja ennaltaehkäisemisellä voidaan vähentää sairauspoissaoloja, lisätä tuottavuutta ja säästää yritysten sekä terveyden- ja sosiaalishuollon kustannuksia. Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön! -kampanja tarjoaa tästä esimerkkejä ja tietoa. Ne auttavat työpaikkoja ottamaan tule-sairauksien ehkäisemisen osaksi työterveyden ja -turvallisuuden hallintaa.