Tietoa aiheesta


Miten vaarallisia aineita voidaan hallita?

Jotta voitaisiin ehkäistä vaarallisten aineiden aiheuttamia sairauksia, loukkaantumisia ja kuolemantapauksia työpaikoilla koko Euroopassa, on luotava ennaltaehkäisykulttuuri. Kaikkien asianosaisten on oltava tietoisia riskeistä ja sitouduttava hallitsemaan tai ehkäisemään niitä.

  • Tiedottaminen: Tiedottaminen on avainasemassa. Työpaikalla kaikkien on tiedettävä vaarallisista aineista, niiden aiheuttamista riskeistä sekä siitä, miten riskejä voidaan vähentää tai poistaa.
  • Riskinarviointi: Riskinarviointi on ensimmäinen askel kohti ennaltaehkäisyä. Arviointiin olisi otettava mukaan työnantajat, johtajat ja työntekijät. Vaarallisten aineiden aiheuttamat riskit ovat usein monitahoisia, ja niitä tunnistettaessa on otettava huomioon useita tekijöitä. Riskinarvioinnit on lisäksi pidettävä ajan tasalla: työympäristöjen muuttuessa myös vaarallisille aineille altistumisen mahdollisuudet muuttuvat.
  • LainsäädäntöLainsäädännössä määritetään työnantajien oikeudelliset vastuut työntekijöiden suojelemiseksi vaarallisilta aineilta. Työnantajien olisi tunnettava hyvin kyseinen lainsäädäntö, ehkäisytoimenpiteiden hierarkia mukaan luettuna.
  • Käytännön työkalut ja oppaatTyökalut ja oppaat auttavat yrityksiä hallitsemaan vaarallisia aineita käytännössä. Useita tällaisia työkaluja ja hyviä käytäntöjä koskevia esimerkkejä on saatavilla Terveellinen työ ‑kampanjan verkkosivustolla.