Tietoa aiheesta


Miksi on niin tärkeää hallita vaarallisia aineita työpaikalla?

Liian moni työntekijä altistuu vaarallisille aineille työpaikallaan Euroopassa.

Vaaralliset aineet aiheuttavat merkittävän osan ammattitaudeista, jotka vaikuttavat kielteisesti työntekijöiden elämänlaatuun ja työkykyyn ja saattavat joissakin tapauksissa johtaa kuolemaan. Ammattitaudit ja vaarallisten aineiden aiheuttamat työtapaturmat aiheuttavat merkittäviä kustannuksia yrityksille.

Siitä huolimatta työpaikoilla olevien vaarallisten aineiden luonteesta ja määrästä ja niiden aiheuttamista riskeistä on yleisesti vain vähän tietoa. Lisäksi työntekijöiden altistumisen vähentämisessä on edistytty viime vuosina vain vähän tai ei lainkaan. Euroopan työolotutkimuksen mukaan sellaisten työntekijöiden osuus, jotka ilmoittavat altistuvansa kemikaaleille vähintään neljänneksen työajastaan, ei ole muuttunut vuoden 2000 jälkeen, vaan osuus on yhä noin 17 prosenttia.

Vaarallisille aineille altistuminen työpaikalla on poistettava tai sitä olisi ainakin hallittava tehokkaasti, jotta voitaisiin varmistaa työntekijöiden turvallisuus ja terveys sekä yritysten ja yhteiskunnan taloudellinen menestys.