Tietoa aiheesta


Kenen täytyy olla mukana kestävän työuran edistämisessä?

Keskeistä on ottaa mukaan kaikki – työnantajat, johto ja työntekijät – tekemään yhdessä töitä kaikkien kannalta turvallisen ja terveellisen työympäristön luomiseksi.

Johdon tulisi antaa työntekijöiden ottaa esille erilaisia kysymyksiä ja kannustaa työntekijöitä auttamaan ratkaisujen etsinnässä. Hyvä johtaja inspiroi ja motivoi työntekijöitä, ymmärtää heidän vahvuuksiaan ja heikkouksiaan ja kannustaa heitä tekemään töitä yhteisten tavoitteiden eteen. Olennaista on kannustava ympäristö, jossa työmoraali on korkealla ja yrityksen iäkkäät ja nuoret työntekijät tekevät yhteistyötä ja kommunikoivat keskenään.

Jakamalla työpaikkaa koskevan tietämyksensä työnantajien ja johdon kanssa työntekijät voivat auttaa tunnistamaan ongelmia ja löytämään ja toteuttamaan ratkaisuja. Työntekijöiden kuuleminen ja sitä kautta luottamukseen ja kunnioitukseen perustuvan ilmapiirin luominen ovat avainasemassa riskien onnistuneen hallinnan kannalta.

Yhteistyö henkilöstöhallinnon ja työsuojelusta vastaavien välillä on erityisen tärkeää, kun kyseessä on ikääntymisen ja työvoiman monimuotoisuuden asettamien haasteiden ratkominen. Henkilöstöpolitiikat, jotka liittyvät esimerkiksi työn ja muun elämän tasapainoon, työaikaan, elinikäiseen oppimiseen ja urakehitykseen, vaikuttavat merkittävällä tavalla työterveyteen ja -turvallisuuteen. Näin ollen on erittäin tärkeää, että henkilöstöpolitiikoilla tuetaan kaikkien ikäryhmien työsuojelusta huolehtimista siten, että kaikkien työntekijöiden erityispiirteet, tarpeet ja motivaatiot otetaan huomioon.