Tietoa aiheesta


Kestävän työuran liiketoiminnalliset perusteet

Hyvistä työsuojelukäytännöistä voi aiheutua työntekijöiden turvallisuuden varmistamisen ja lainsäädännön velvoitteiden täyttämisen lisäksi muutakin merkittävää hyötyä:

  • Työntekijät ovat terveempiä, tuottavampia ja motivoituneempia, minkä ansiosta organisaatiot säilyvät kilpailukykyisinä ja innovatiivisina.
  • Arvokkaat taidot ja työkokemus saadaan pidettyä organisaatiossa osaamisen siirron ja suuremman osaamis- ja taitoreservin ansiosta.
  • Kun sairauspoissaolot ja muut poissaolot vähenevät, myös työkyvyttömyydestä organisaatioille aiheutuvat kustannukset vähenevät ja tuottavuus paranee.
  • Henkilöstö vaihtuvuus vähenee.
  • Työympäristö antaa kaiken ikäisille työntekijöille mahdollisuuden hyödyntää heissä piilevän potentiaalin.
  • Työhyvinvointi kasvaa.

Työterveydestä ja -turvallisuudesta huolehtiminen työvoiman ikääntyessä parantaa yksittäisten työntekijöiden terveyttä ja elämää. Lisäksi se voi myös lisätä organisaation tuottavuutta ja kustannustehokkuutta