2018−2019 Terveellinen työ – Tunnista ja hallitse kemialliset tekijät


Terveellinen työ -päätöskokous

Tapahtuma kokosi johtavia eurooppalaisia asiantuntijoita ja päätöksentekijöitä keskustelemaan kaksivuotisen kampanjan tuloksista, jakamaan tietoa ja tarkastelemaan tulevia strategioita, joiden on tarkoitus torjua vaarallisia aineita tehokkaasti ja käsitellä niitä kestävällä tavalla työpaikoilla.

Rinnakkaisissa työpajoissa tarkasteltiin syöpää aiheuttaviin aineisiin liittyviä ehkäiseviä toimia, palvelualan hyviä käytäntöjä ja vaarallisten aineiden korvaamista tuotantoprosesseissa. Lisäksi keskusteltiin siitä, mitkä ovat tehokkaimpia kemikaalien käyttöön liittyviä työsuojelutoimia tulevaisuudessa.

Päätöskokouksen huipennus oli Terveellinen työ – Hyvien käytäntöjen kilpailun  palkintojen jakaminen niille kymmenelle organisaatiolle, joille riippumaton kansainvälinen raati oli myöntänyt palkinnon aktiivisesta ja osallistavasta toiminnasta vaarallisten aineiden käsittelyssä. 

Virasto esitteli myös tulevan Terveellinen työ -kampanjan 2020–2022, joka käynnistyy lokakuussa 2020 ja jolla pyritään lisäämään tietoa työperäisten tuki- ja liikuntaelinsairauksien (tule) riskien ennaltaehkäisyn merkityksestä.

Tiivistelmä kokouksesta, tallenteet kaikista tilaisuuksista, esitykset ja kuvat ovat nyt saatavilla