Tietoa aiheesta


Mistä on kyse?

Työntekijät altistuvat vaarallisille aineille monilla työpaikoilla Euroopassa. Altistuminen on yleisempää kuin useimmat ihmiset kuvittelevat. Sitä saattaa tosiasiassa tapahtua lähes kaikilla työpaikoilla. Tämä aiheuttaa merkittäviä turvallisuus- ja terveyshuolia.

Vaarallinen aine on mikä tahansa kiinteä aine, neste tai kaasu, joka voi vaikuttaa haitallisesti työntekijöiden turvallisuuteen tai terveyteen. Altistuminen voi tapahtua ainetta hengittämällä tai nielemällä tai aineen joutuessa iholle.

Vaarallisille aineille altistuminen työpaikalla on yhteydessä välittömiin ja pitkäaikaisiin terveysongelmiin, joita ovat esimerkiksi

  • hengityselinsairaudet (kuten astma, nuha, asbestoosi ja silikoosi)
  • sisäelinvauriot, muun muassa aivo- ja hermostovauriot
  • ihoärsytys ja ihotaudit
  • työperäiset syövät (esimerkiksi leukemia, keuhkosyöpä, mesoteliooma ja nenäontelon syöpä).

Lisäksi vaaralliset aineet saattavat aiheuttaa työntekijöille seuraavia vaaroja: tulipalo, räjähdys, välitön myrkytys ja tukehtuminen.

EU-OSHAn toisessa kyselytutkimuksessa Euroopan yrityksille uusista ja kehittyvistä riskeistä (ESENER-2) selvisi, että vaaralliset aineet ovat yleisimpiä tietyillä aloilla, kuten maataloudessa, tehdastuotannossa ja rakennusalalla.

Kaikkien toimialojen työntekijät saattavat kuitenkin olla vaarassa altistua vaarallisille aineille. Yhteensä 38 prosenttia Euroopan yrityksistä ilmoittaa, että työpaikoilla on mahdollisesti vaarallisia kemiallisia tai biologisia aineita. Siksi on tärkeää, että riskit tunnistetaan ja niitä hallitaan.