Tietoa aiheesta


Miksi terveenä ikääntyminen työssä on niin tärkeää?

Työntekijät ja työnantajat voivat saada merkittävää hyötyä, kun kestävän työuran esteisiin puututaan. Hyviä työsuojelukäytäntöjä noudattamalla voidaan parantaa kokonaisen työväestön, niin työmarkkinoiden uusien tulokkaiden kuin jo lähellä eläkeikää olevien työntekijöiden, terveyttä.

Neljäsosa työntekijöistä ilmoittaa, että työ vaikuttaa heidän terveyteensä, eivätkä he usko kykenevänsä tekemään samaa työtä 60-vuotiaina. Työsuojeluriskejä voidaan kuitenkin hallita, mikä johtaa kaikkien kannalta turvallisempaan, terveellisempään ja oikeudenmukaisempaan työympäristöön.

Väestörakenteen muutokseen liittyvät haasteet voivat aiheuttaa yrityksille ja organisaatioille erilaisia ongelmia, kuten yleistä pulaa työntekijöistä, pulaa osaavista työntekijöistä ja tuottavuuteen ja poissaoloihin liittyvää huolta. Täyttämällä lain mukaiset velvoitteensa ja myötävaikuttamalla kaiken ikäisten työntekijöiden terveellisiin työkäytäntöihin työnantajat havaitsevat todennäköisesti henkilöstön vaihtuvuuden vähentyvän ja tuottavuuden parantuvan.