Vuosien 2020-22 kampanja: Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön!


Yhteistyökumppanit

Tutustu tähän kampanjaan osallistuneisiin virallisiin yhteistyö- ja mediakumppaneihin.

Kampanjan viralliset yhteistyökumppanit

Yksityisen ja julkisen sektorin yritykset ja järjestöt ovat yhdistäneet voimansa kanssamme Terveellinen työ -kampanjoissa. Kampanjan yhteistyökumppanit auttavat tekemään työterveyden ja -turvallisuuden merkitystä tunnetuksi monilla erilaisilla toimilla, muun muassa konferensseilla, seminaareilla ja koulutuksilla. Suurten yritysten mukaan saaminen voi olla erityisen tehokasta, koska niiden myötä viestimme voi tavoittaa pienet ja keskisuuret yritykset toimitusketjujen kautta.
Katso koko luettelo

Mediakumppanit

Mediakumppanimme tekevät yhteistyötä kanssamme tiedon lisäämiseksi kampanjan aiheista ja mainostavat ja markkinoivat kampanjaa erilaisia kanaviaan käyttäen. Mediakumppaneihimme kuuluu joukko työterveyden ja -turvallisuuden edistämisestä kiinnostuneita toimittajia eurooppalaisista, kansallisista ja alueellisista tiedotusvälineistä.
Katso koko luettelo

Koordinaatiokeskukset

Yli 30 maassa sijaitsevat keskukset koordinoivat ja jakavat tietoa virastosta omissa maissaan ja antavat palautetta ja suosituksia. Ne ovat tavallisesti maidensa johtavia työterveys- ja työturvallisuusorganisaatioita ja viraston virallisia edustajia kansallisella tasolla. Ne osallistuvat viraston tiedotus- ja kampanjatoimien kehittämiseen. Koordinaatiokeskuksia on perustettu EU:n jäsenvaltioiden lisäksi Euroopan vapaakauppaliiton (EFTA) maihin sekä EU:n ehdokasmaihin ja mahdollisiin ehdokasmaihin.
Yhteystiedot

Yritys-Eurooppa-verkosto

Yritys-Eurooppa-verkosto (Enterprise Europe Network) on Euroopan komission johtama verkosto ja keskeinen väline EU:n strategiassa kasvun vauhdittamiseksi ja työpaikkojen lisäämiseksi. Verkosto yhdistää lähes 600 yritystoiminnan tukiorganisaatiota 50 maasta ja auttaa pienyrityksiä tarttumaan ennennäkemättömiin liiketoimintamahdollisuuksiin EU:n sisämarkkinoilla.

Terveellinen työ -kampanja on EU-OSHAlle ja Yritys-Eurooppa-verkostolle tärkeä yhteistyötapa, johon verkoston työterveys- ja työturvallisuuslähettiläät osallistuvat aktiivisesti tämän yhteistyön edistämiseen.
Yhteystiedot