Tietoa aiheesta


Mistä on kyse?

Miljoonat työntekijät ympäri Eurooppaa kärsivät työperäisistä tuki- ja liikuntaelinsairauksista. Euroopan työolotutkimuksen (2019) mukaan kolmella viidestä työntekijästä on tuki- ja liikuntaelinongelmia.

Työperäiset tule-sairaudet ovat ensisijaisesti työn aiheuttamia tai pahentamia lihasten, nivelten ja jänteiden vaurioita, jotka heikentävät elämänlaatua ja työkykyä. Ne ovat myös yleisimpiä työkyvyttömyyden, sairausloman ja varhaiseläkkeen syitä.

Yleisimpiä työperäisiä tule-sairauksia  ovat selkä- ja yläraajakivut. Niiden kehittymiseen voivat vaikuttaa fyysiset, organisatoriset, psykososiaaliset ja yksilölliset tekijät.

Euroopan yrityksille vuonna 2019 uusista ja kehittyvistä riskeistä tehdyn kyselytutkimuksen mukaan yleisin riskitekijä on käsien toistoliikkeet (65 %). Toinen yleinen tule-sairauksiin liittyvä riski on pitkään paikallaan istuminen (61 %). Tämä nähtiin usein nousevana riskinä. Muita tule-riskejä ovat henkilöiden tai raskaiden kuormien nostaminen ja siirtäminen (52 %), aikapaine (45 %) ja väsyttävät tai tukalat asennot (31 %).

Vaikka tule-sairaudet ovat ehkäistävissä, ne ovat edelleen yleisin työperäinen terveysongelma Euroopassa. Ne heikentävät työntekijöiden terveyttä, elämänlaatua ja aiheuttavat mittavia kustannuksia yrityksille ja kansantalouksille.