Tietoa aiheesta


Ketkä mukaan?

Tule-sairauksien ehkäiseminen työpaikalla edellyttää työnantajan, esimiesten ja työntekijöiden yhteistyötä. Yhteistoiminnalla saavutetaan yhteisymmärrys ja pysyvät parannukset.

Työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus varmistaa työpaikan asianmukainen riskien arviointi ja hallinta. Työnantajan on hyvä näyttää esimerkkiä, miten tule-sairauksia ennalta ehkäistään. Tehokas riskinarviointi ja ennaltaehkäisy edellyttävät, että työnantaja pitää omat ja työntekijöidensä tiedot ja koulutukset ajan tasalla.

Työnantajan tulee kannustaa työntekijöitä puhumaan avoimesti ja mahdollisimman varhain tule-vaivoista. Jos työntekijöiden on helppoa puhua terveydestään, he todennäköisesti huolehtivat paremmin itsestään ja hakevat ajoissa hoitoa.

Kampanjassa tarjotaan tietoa työperäisistä tule-sairauksista ja niiden kielteisistä vaikutuksista ihmisiin, yrityksiin ja yhteiskuntaan. Kampanjassa edistetään myös yhteistyötä, jotta tule-sairauksia ennaltaehkäistään tehokkaasti.