Tietoa aiheesta


Vaarallisten aineiden hallinnan liiketoiminnallinen peruste

Työsuojeluun investoimiseen on selkeä liiketoiminnallinen peruste: kun yritykset sitoutuvat luomaan ennaltaehkäisykulttuurin vahvan johtajuuden avulla ja kohdistamaan siihen asiaankuuluvat resurssit, ne hyötyvät siitä pitkällä aikavälillä.

Vaarallisten aineiden heikko hallinta työpaikalla vaarantaa työntekijät tarpeettomasti ja aiheuttaa merkittäviä suoria kustannuksia yrityksille ja terveydenhuoltojärjestelmille. Syöpää aiheuttaville aineille altistumisen työpaikoilla on arvioitu maksavan yhteensä 2,4 miljardia euroa Euroopassa joka vuosi. Korvausvaatimukset työntekijöiltä, joiden terveyteen vaarallisille aineille altistuminen työpaikalla on vaikuttanut haitallisesti, saattavat myös olla tuhansia euroja korvausvaatimusta kohden.

Kun työsuojeluun investoidaan, vältytään näiltä kustannuksilta. Lisäksi yritykset hyötyvät seuraavista asioista:

  • työntekijöiden tuottavuus ja motivaatio paranevat
  • työntekijöiden terveysongelmiin liittyvät poissaolot ja kustannukset vähenevät
  • henkilöstön vaihtuvuus vähenee.

Nämä asiat parantavat vuorostaan yritysten kilpailukykyä ja menestystä, mikä on kaikkien yritysten tavoite.