Tietoa aiheesta


Mistä on kyse?

Vuoteen 2030 mennessä 55–64-vuotiaiden työntekijöiden osuuden odotetaan olevan 30 prosenttia tai jopa enemmän koko työvoimasta monissa Euroopan maissa. Eläkeikä nousee monissa jäsenvaltioissa, ja monet työntekijät tekevät todennäköisesti pidemmän työuran. Turvalliset ja terveelliset työolot on näin ollen pyrittävä varmistamaan koko työuran ajan.

Eurooppa 2020 -strategian mukaan väestörakenteen muutos on yksi EU:n suurimmista haasteista. Tähän puuttumiseksi Euroopan unionin työterveyden ja -turvallisuuden strategiakehyksessä 2014–2020 korostetaan toimenpiteitä, jotka edistävät hyviä käytäntöjä ja parantavat kaikkien työntekijöiden työsuojelua.

Työvoiman ikääntymisestä aiheutuu erilaisia haasteita kaikille työsuojelusta huolehtiville:

  • Työuran pidentyminen voi johtaa riskialtistumisen pidentymiseen.
  • Yhä useammalla työntekijällä on kroonisia terveysongelmia ja erityistarpeita.
  • Iäkkäämmät työntekijät saattavat olla alttiimpia tietyille terveyteen ja turvallisuuteen liittyville vaaroille.
  • Työhön liittyvien terveysongelmien yleisyys tietyillä aloilla ja tietyissä töissä, joihin liittyy raskasta fyysistä ja/tai henkistä kuormitusta, ruumiillista työtä tai epätyypillisiä työaikoja, on otettava huomioon.
  • Työkyvyttömyyden ennaltaehkäiseminen, kuntoutus ja työhönpaluu ovat entistä tärkeämmässä asemassa.
  • Yhteiskunnan tasolla on ratkaistava ikäsyrjintään liittyviä ongelmia.