Tietoa aiheesta


Miten riskejä voidaan hallita terveenä ikääntymisen varmistamiseksi työssä?

Työtapaturmien ja ammattitautien ennaltaehkäisy on keskeistä, sillä työolot vaikuttavat myöhempään terveyteen. Nykypäivän nuoret työntekijät ovat huomisen ikääntyneitä työntekijöitä.

Keskeistä on kokonaisvaltainen toimintamalli työsuojelun järjestämiseksi, ja se, että huomioon otetaan kaikki tekijät, jotka saattavat vaikuttaa terveyteen ja turvallisuuteen. Henkilöstöpolitiikalla voi olla merkittävä rooli sen varmistamisessa, että riskit – etenkin psykososiaaliset riskit – saadaan hyvin hallintaan. Kuntoutus ja sairausloman jälkeisen työhönpaluun tukeminen ovat niin ikään yhä tärkeämpiä työvoiman ikääntyessä.

Yksi esimerkki työsuojelun kokonaisvaltaisesta toimintamallista on työkyvyn käsite. Työkyvyllä tarkoitetaan työn vaatimusten ja yksilön voimavarojen välistä tasapainoa. Hyvän työkyvyn edistäminen edellyttää hyvää johtamistapaa ja työntekijöiden osallistumista.

Työnantajilla on lain mukaan velvollisuus suorittaa työn vaarojen selvittäminen ja arviointi, joissa on otettava huomioon ikään liittyvät riskit. Iäkkäämmät työntekijät eivät ole kuitenkaan homogeeninen ryhmä, ja erot yksilöiden välisessä toimintakyvyssä ja terveydessä kasvavat iän myötä. Moninaisuus on siis otettava huomioon riskejä arvioitaessa.

Yksilön toimintakyvyssä tapahtuvat muutokset voidaan huomioida sopeuttamalla työtä esimerkiksi käyttämällä välineitä, joilla vähennetään fyysistä kuormitusta, tai antamalla koulutusta asianmukaisista nostotekniikoista. On syytä muistaa, että työpaikan hyvä suunnittelu ja työn hyvä organisointi hyödyttävät kaikkia ikäryhmiä.