Tietoa aiheesta


Miten ehkäistä?

Tule-sairauksia voidaan ehkäistä ja hallita. Keskeistä on puuttua ongelmiin ja omaksua työterveyttä ja -turvallisuutta koskevan puitedirektiivin periaatteisiin perustuva kokonaisvaltainen lähestymistapa. Keskeistä on myös edistää riskien ehkäisyn kulttuuria, johon osallistuvat sekä työnantajat että työntekijät.

  • Työpaikan riskinarviointi: Riskien arviointi on onnistuneen ennaltaehkäisyn perusta. Siihen kuuluvat ennaltaehkäisy- ja suojatoimenpiteiden valmistelu, arviointi ja toteuttaminen. Riskinarviointiprosessi tulee tarkistaa ja päivittää säännöllisesti.
  • Kokonaisvaltainen riskien ennaltaehkäiseminen: Kokonaisvaltaisen ehkäisemisen tulee olla ensisijainen tavoite työpaikoilla. Koska tule-sairaudet johtuvat useista tekijöistä, niitä tulee ehkäistä kokonaisvaltaisesti. Siihen voivat kuulua esimerkiksi työpisteen ergonomia, työtaukojen järjestäminen, työntekijän mahdollisuus vaikuttaa työtahtiinsa ja saada koulutusta hyvistä työasennoista.
  • Työntekijöiden osallistuminen: Työntekijät tulee kannustaa mukaan määrittämään tule-sairauksien riskit ja ennalta ehkäisevät ratkaisut. Näin yritykset voivat laatia kokonaisvaltaisesti tule-sairauksien hallintakeinoja. EU-OSHAn keskustelun avauksia tule-sairauksista voidaan käyttää apuna ryhmäkeskusteluissa tai koulutuksissa.

Terveellinen työ – Työn keventämisen keinot käyttöön! -kampanjaan on luotu käytännön työkalujen, ohjeiden ja hyvien käytäntöjen tietokanta. Sen tarkoitus on kannustaa työntekijöitä osallistumaan ja tukea työpaikkoja ehkäisemään tule-sairauksia. Kampanja muita aineistoja ja julkaisuja on Työkalut ja julkaisut -osiossa.