Материали за кампанията


Листовка за наградите за добри практики - Здраве и безопасност при работа в цифровата ера

16-ото издание на Наградите за добри практики за здравословни работни места в областта на безопасността и здравето при работа си поставя за цел да отличи организации, даващи изключителен и новаторски принос за безопасността и здравето чрез превенция на рисковете, свързани с цифровата трансформация на работното място.

Научете какви видове добри практики могат да бъдат представени, кой може да участва, какво търси журито и как да участвате в конкурса.