Il-materjali tal-kampanja


Gwida għall-Kampanja — Xogħol sigur u li jġib ’il quddiem s-saħħa fl-era diġitali

Din il-gwida għall-Kampanja tal-EU-OSHA tal-2023-2025 dwar Postijiet tax-Xogħol li Jġibu ’l Quddiem is-Saħħa se tgħidlek dak kollu li teħtieġ tkun taf biex tinvolvi ruħek fil-kampanja, inklużi d-dati ewlenin u l-links għal riżorsi ta’ għajnuna.

Il-gwida tindirizza ħames oqsma ta’ prijorità: ix-xogħol fuq pjattaforma diġitali, l- tal-kompiti, ix- u ibridu, il-ġestjoni tal-ħaddiema permezz tal-IA u s- .

Meta jitqiesu l-opportunitajiet u r-riskji, il-gwida tispjega l-impatt ta’ teknoloġiji diġitali ġodda fuq ix-xogħol u l-isfidi assoċjati mas-saħħa u s-sigurtà fuq il-post tax-xogħol.

Din tinkludi studji ta’ każijiet, suġġerimenti prattiċi u taqsima dwar il-leġiżlazzjoni u r-regolamenti.