About the topic


Kif jista’ jiġi ġestit?

MSDs jistgħu jiġu evitati u huma ġestibbli. It-teħid ta’approċċ integrat — ibbażat fuq il-prinċipji tad-Direttiva Qafas tal-OSH  — u l-promozzjoni ta’ kultura ta’ prevenzjoni li tinvolvi kemm dawk li jħaddmu kif ukoll lill-ħaddiema, huma kruċjali biex tiġi indirizzata l-kwistjoni.

  • L-evalwazzjoni tar-riskju fuq il-post tax-xogħol: dan huwa fundamentali għal prevenzjoni b’suċċess u għandu jinvolvi l-preparazzjoni, l-evalwazzjoni u l-implimentazzjoni ta’ miżuri preventivi u protettivi. Il-proċess tal-evalwazzjoni tar-riskju għandu jiġi rieżaminat u aġġornat regolarment.
  • Kombinazzjoni ta’ miżuri preventivi biex jeliminaw/jikkontrollaw ir-riskji:dan għandu jkun il-prijorità ewlenija għal kull post tax-xogħol. Peress li l-MSDs jiġu kkawżati minn diversi fatturi, approċċ ikkombinat ikun l-aħjar, per eżempju li jinvolvi azzjonijiet li jkunu mmirati lejn il-post tax-xogħol (eż. l-ergonomija), l-organizzazzjoni tax-xogħol (eż. il-permess ta’ pawżi mix-xogħol), il-fatturi psikosoċjali (eż. l-għoti ta’ kontroll lill-ħaddiema fuq il-pass tax-xogħol) u l-ħaddiema (eż. l-għoti ta’ taħriġ dwar qagħdiet tajbin).
  • Tħeġġiġ tal-parteċipazzjoni tal-ħaddiema:: il-ħaddiema għandhom ikunu involuti fl-identifikazzjoni ta’ riskji ta’ MSD u soluzzjonijiet ta’ prevenzjoni biex jgħinu lill-kumpaniji jiżviluppaw policies komprensivi dwar il-ġestjoni tal-MSD. Jistgħu jintużaw t-tnehdija ta’ konverżazzjoni tal-EU-OSHA għal diskussjonijiet fuq il-post tax-xogħol dwar l-MSDs biex jiġu ffaċilitati d-diskussjonijiet tal-gruppi fuq il-post tax-xogħol jew matul it-taħriġ.

Bħala parti mill-kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa Jnaqqsu l-Piż, ħloqna bażi tad-data ta’ għodod prattiċi, materjali ta’ gwida u eżempji ta’ prattika tajba, biex jgħinu jħeġġu l-parteċipazzjoni tal-ħaddiema u jappoġġjaw il-postijiet tax-xogħol fil-ġestjoni tal-MSDs. Materjali u pubblikazzjonijiet oħra utli tal-kampanja huma disponibbli fit-taqsima Għodod u pubblikazzjonijiet.