About the topic


Il-każ tan-negozju

L-MSDs jaffettwaw il-ħila tal-ħaddiema li jaħdmu u għalhekk huma piż ta’ spiża kbira għan-negozji u l-ekonomiji:

  • Assenteiżmu: l-assenza mix-xogħol minħabba l-MSDs tammonta għal proporzjon għoli ta’ jiem ta’ xogħol mitlufa fl-Istati Membri tal-UE. Il-ħaddiema b’MSDs, bħala medja, għandhom aktar probabbiltà li jkunu assenti għal perjodu ta’ żmien itwal.
  • Preżenteiżmu: li tesperjenza wġigħ fuq il-post tax-xogħol bħala riżultat ta’ MSD x’aktarx jaffettwa l-prestazzjoni u l-produttività.
  • Irtirar bikri jew sfurzat: il-ħaddiema li jbatu minn MSD jaf ikollhom jitilqu mix-xogħol għal kollox, u għandhom aktar probabbiltà minn dawk li m’għandhomx MSD li jemmnu li mhux se jkunu jistgħu jagħmlu l-istess xogħol sal-età ta’ 60.

Minħabba l-prevalenza għolja ta’ MSDs relatati max-xogħol, jagħmel sens għan-negozju li wieħed jinvesti fil-prevenzjoni tal-bidu jew l-okkorrenza tagħhom. L-MSDs jistgħu jiġu ġestiti u evitati, u għalhekk l-ispejjeż relatati mal-MSDs jistgħu jitnaqqsu. Jekk xi ħadd jiżviluppa MSD, it-teħid ta’ miżuri sempliċi — bħall-forniment ta’ appoġġ professjonali u l-aġġustament tal-ambjent tax-xogħol — hekk kif jitfaċċaw is-sintomi jnaqqas b’mod sinifikanti l-probabbiltà ta’ assenza fit-tul mix-xogħol.

Tali miżuri ta’ prevenzjoni u intervent bikri jistgħu jnaqqsu l-assenteiżmu, iżidu l-produttività u jwasslu għal iffrankar kbir għan-negozji, kif ukoll għas-sistemi nazzjonali tal-kura tas-saħħa u l-benesseri soċjali. Il-kampanja Postijiet tax-Xogħol li Jġibu 'l Quddiem is-Saħħa Jnaqqsu l-Piż tipprovdi evidenza u eżempji ta’ dan, u links għal riżorsi li jistgħu jgħinu lin-negozji jagħmlu l-indirizzar tal-MSDs parti mill-ġestjoni ta’ kuljum tal-OSH.