About the topic


X’inhi l-kwistjoni?

Miljuni ta’ ħaddiema fl-Ewropa kollha jbatu minn disturbi muskoloskeletali relatati max-xogħol (MSDs). Madwar tlieta minn kull ħames ħaddiema fl-Unjoni Ewropea jirrappurtaw ilmenti ta’ MSD, abbażi ta’ data mis-sitt Stħarriġ Ewropew dwar il-Kondizzjonijiet tax-Xogħol.

MSDs relatati max-xogħol huma indebolimenti fl-istrutturi tal-ġisem, bħall-muskoli, il-ġogi u n-nervituri, li jiġu kkawżati jew aggravati primarjament mix-xogħol jew l-effetti tal-ambjent tax-xogħol immedjat. Dawn jistgħu jkunu ta’ ħsara kbira għall-kwalità tal-ħajja ta’ individwu u l-kapaċità tiegħu biex jaħdem, u huma waħda mill-kawżi l-aktar komuni ta’ diżabilità, leave minħabba mard u rtirar bikri.

L-MSDs l-aktar komuni relatati max-xogħol huma wġigħ fid-dahar u wġigħ fil-parti ta’ fuq tad-dirgħajn. Fatturi fiżiċi, organizzattivi, psikosoċjali u individwali jistgħu jikkontribwixxu għall-iżvilupp tagħhom.

Skont l-Istħarriġ Ewropew tal-2019 ta’ Intrapriżi dwar Riskji Ġodda u Emerġenti, l-aktar fattur ta’ riskju identifikat ta’ spiss fl-UE-27 huwa movimenti repetittivi tal-id jew tad-driegħ (irrapportati minn 65 % tal-istabbilimenti). Riskji oħra relatati mal-MSD jinkludu ħin twil bilqiegħda (61 %) — ta’ spiss meqjus bħala riskju ġdid jew emerġenti ta’ MSD — irfigħ jew ċaqliq ta’ persuni jew tagħbijiet tqal (52 %), pressjoni tal-ħin (45 %), u pożizzjonijiet li jikkawżaw għeja jew uġigħ (31 %).

Għalkemm l-MSDs jistgħu jiġu evitati, jibqgħu l-problema tas-saħħa l-aktar komuni relatata max-xogħol fl-Ewropa. Dan huwa ta’ tħassib mhux biss minħabba l-effetti tagħhom fuq is-saħħa tal-ħaddiema individwali, iżda wkoll minħabba l-impatt detrimentali tagħhom fuq in-negozji u l-ekonomiji nazzjonali.