About the topic


Għaliex il-kampanja hija daqshekk importanti?

Minkejja l-isforzi biex jiġu evitati, l-MSDs jibqgħu fil-quċċata tal-lista ta’ problemi tas-saħħa relatati max-xogħol fl-Ewropa, u spiss iseħħu flimkien ma’ problemi oħra tas-saħħa. Inevitabbilment, dan inaqqas il-kwalità tal-ħajja tal-individwi u l-kapaċità tagħhom biex jaħdmu, filwaqt li jagħmel ħsara lin-negozji u lill-ekonomiji.

L-assenza mix-xogħol minħabba l-MSDs tirrappreżenta proporzjon għoli ta’ jiem ta’ xogħol mitlufa fl-UE. Bħala medja, il-ħaddiema b’MSDs għandhom ukoll perjodi itwal ta’ assenza minn dawk mingħajr problemi tas-saħħa.

MSDs relatati max-xogħol huma waħda mill-kawżi l-aktar komuni ta’ diżabilità u leave minħabba mard u huma l-mard fuq il-post tax-xogħol l-aktar rikonoxxut b’mod komuni f’pajjiżi li jinkludu Franza, l-Italja, il-Latvja u Spanja.

Terz tal-ħaddiema b’MSDs u bi problemi oħra tas-saħħa jemmnu li mhux se jkunu jistgħu jkomplu jwettqu x-xogħol tagħhom sal-età ta’ 60 sena.

Barra minn hekk, l-MSDs iwasslu biex il-ħaddiema jkunu inqas produttivi fuq il-post tax-xogħol, b’rati ogħla ta’ “preżenteiżmu”, jiġifieri, jaħdmu waqt li jħossuhom morda, fost dawk b’MSDs milli dawk mingħajr problemi tas-saħħa.

Dan għandu impatt kbir f’termini ekonomiċi. L-ispejjeż diretti tal-MSDs relatati max-xogħol jinkludu riżorsi użati għall-kura tas-saħħa (dijanjożi u trattament tal-mard, u nefqa ta’ riabilitazzjoni) u mediċini, u spejjeż ta’ kumpens tal-ħaddiema. L-ispejjeż indiretti jinkludu dawk li jirriżultaw mit-tfixkil lit-timijiet tax-xogħol, tnaqqis fil-produttività, dewmien fil-produzzjoni u s-sostituzzjoni ta’ ħaddiema morda (inkluż it-taħriġ ta’ impjegati ġodda), u spejjeż relatati mal-assenteiżmu/il-preżenteiżmu. Huwa stmat li dawn l-ispejjeż indiretti huma bosta drabi ogħla mill-ispejjeż diretti għan-negozji.

Għalhekk, huwa importanti li dawk li jħaddmu jkunu konxji mill-kwistjoni u jiġu offruti appoġġ u gwida fil-prevenzjoni jew il-ġestjoni tal-MSDs.