Kampanja-aineisto


Kampanjaopas – Digiajan turvallinen ja terveellinen työ

EU-OSHAn vuosien 2023−2025 Terveellinen työ -kampanjaoppaasta löydät kaiken tarvittavan tiedon kampanjaan osallistumiseen, muun muassa keskeiset päivämäärät ja linkit hyödyllisiin aineistoihin.

Oppaassa käsitellään viittä keskeistä aihealuetta: , tehtävien automatisointi, etä- ja hybridityö, tekoälyyn perustuvat henkilöstöjohtamisjärjestelmät ja älykkäät digitaaliset järjestelmät.

Punniten niin mahdollisuuksia kuin riskejä oppaassa kuvataan uusien digitaaliteknologioiden vaikutusta työhön ja kerrotaan siihen liittyvistä työterveys- ja työturvallisuushaasteista.

Se sisältää tapaustutkimuksia, käytännön ehdotuksia sekä lainsäädäntöä ja määräyksiä koskevan osion.