Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκδηλώσεις επικεντρωμένες σε περιεχόμενο

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Μεταξύ των σχετικών εκδηλώσεων θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν:

 • Συνέδρια και σεμινάρια
 • Εμπορικές/επαγγελματικές εκθέσεις
 • Περιοδείες με εκδηλώσεις προβολής
 • Τοπικές εκθέσεις
 • Ιδιωτικές επιδείξεις ή παρουσιάσεις.

Ο κύριος σκοπός αυτών των εκδηλώσεων είναι η εν γένει προβολή του οργανισμού/της επιχείρησής σας ή κάποιου νέου προϊόντος, εργαλείου ή υπηρεσίας του/της. Στόχος τους είναι η ενημέρωση, η διάδοση των πληροφοριών.

Οφέλη

 • Πρόκειται για μια πρώτης τάξεως ευκαιρία για να επικοινωνήσετε βασικά μηνύματα στην ομάδα-στόχο σας σχετικά με την εκστρατεία σας και τον οργανισμό/την επιχείρησή σας.
 • Το κοινό αυτών των εξειδικευμένων εκδηλώσεων διαθέτει ήδη γνώσεις στον τομέα της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας. Ως εκ τούτου, ο στόχος αυτών των συναντήσεων είναι να εμπλουτίσουν αυτές τις γνώσεις με πρόσφορες πληροφορίες και περιεχόμενο.
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε αυτοπροσώπως και να απαντήσετε στις ερωτήσεις του ακροατηρίου επιτόπου.
 • Ευκαιρία ανάπτυξης επαφών.

Περιορισμοί

 • Η διοργάνωση μιας τέτοιας εκδήλωσης απαιτεί συνήθως πολλή ενέργεια και χρόνο αλλά αξίζει οπωσδήποτε τον κόπο!

Προγραμματισμός της εκδήλωσης

Προγραμματίστε την προσεκτικά:

 • Σκεφτείτε τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν στην εκδήλωση. Λάβετε υπόψη τις ανάγκες τους για γνώση και ενημέρωση και σχεδιάστε το περιεχόμενό σας αναλόγως:
  • Για παράδειγμα, εάν διοργανώνετε σεμινάριο με θέμα την πιο πρόσφατη νομοθεσία, κάποια προηγούμενη γνώση μπορεί να θεωρείται δεδομένη. Ωστόσο, μια ανακεφαλαίωση είναι πάντα χρήσιμη.
 • Θα προβλέψετε χώρο για προώθηση σήματος και ενημερωτικό υλικό;
 • Τι μπορείτε να προσφέρετε στο κοινό σας ώστε να μην ξεχάσουν το μήνυμα που θα μοιραστείτε μαζί τους;
 • Σκεφτείτε κάποιον που θα μπορούσε να μιλήσει στο κοινό για θέματα σχετικά με την επαγγελματική ασφάλεια και υγεία:
  • Θα μπορούσε να είναι κάποιος ειδικός ή εκπρόσωπος του οργανισμού σας/της επιχείρησής σας.
  • Μην ξεχνάτε ότι πρέπει να είναι κάποιος που μπορεί να μεταφέρει το μήνυμά σας με τρόπο απλό και κατανοητό.