Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εργαστήριο με θέμα τις επικίνδυνες ουσίες στον χώρο εργασίας

Φορέας: Inspection du Travail et des Mines

Χώρα: Λουξεμβούργο

Περιγραφή:

Συνέδριο με διοργανωτή την Επιθεώρηση Εργασίας και Μεταλλείων/Ορυχείων στο πλαίσιο της εκστρατείας με τίτλο Ασφαλείς και Υγιείς Χώροι Εργασίας - Διαχείριση Επικίνδυνων Ουσιών. Πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις, συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης, εργαστήρια και εισαγωγή σε παραδείγματα καλής πρακτικής.

Image
Workshop on dangerous substances in the workplaces