Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Κατάρτιση

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Οφέλη

 • Η αποτελεσματική κατάρτιση μπορεί να ενημερώσει το κοινό σας και να του παράσχει κίνητρα για να αλλάξει τις εργασιακές του πρακτικές και να βελτιώσει την ασφάλεια στον χώρο εργασίας.
 • Η κατάρτιση αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκπαίδευση και την ενημέρωση σχετικά με συγκεκριμένο θέμα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.
 • Ειδικότερα, η κατάρτιση μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την εκπαίδευση πολλαπλασιαστών σχετικά με συγκεκριμένη πτυχή της εκστρατείας σας.

Περιορισμοί

 • Η κατάρτιση είναι περισσότερο αποτελεσματική σε μικρότερες ομάδες, οπότε και δεν ενδείκνυται για ευρύ κοινό.
 • Η επαγγελματική κατάρτιση μπορεί επίσης να συνεπάγεται μεγάλο κόστος.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

 • Για παράδειγμα, ένας οργανισμός/μια επιχείρηση θα μπορούσε να παρέχει κατάρτιση σχετικά με το πώς μπορούμε να αποφεύγουμε τα γλιστρήματα, τα παραπατήματα και τις πτώσεις στον χώρο εργασίας.
 • Ο κύριος στόχος είναι να ενθαρρύνεται η θετική συμπεριφορά από πλευράς επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, η ανταλλαγή πληροφοριών και η βελτίωση των εργασιακών πρακτικών.
 • Η κατάρτιση μπορεί να περιλαμβάνει ένα στοιχείο προβολής στα μέσα ενημέρωσης, αλλά κατά κανόνα δεν είναι αυτός ο πρωταρχικός στόχος της εκδήλωσης.

Ανάπτυξη του κύκλου κατάρτισης

 • Σκεφτείτε προσεκτικά το θέμα και με ποιον τρόπο μπορείτε καλύτερα να ενημερώσετε το κοινό σας. Υπάρχουν τυχόν βίντεο ή άλλοι διαθέσιμοι πόροι που θα σας βοηθούσαν να ενισχύσετε το μήνυμά σας;
 • Κάποια κατάρτιση (π.χ. με θέμα τη σχετική πολιτική της εταιρείας σας) μπορεί να διενεργείται εσωτερικά.
 • Άλλα είδη κατάρτισης (π.χ. για την παροχή των πρώτων βοηθειών) προϋποθέτουν τη συνδρομή ειδικευμένου επαγγελματία.