Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Διαγωνισμοί

Απευθύνεται προς:

Μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους οργανισμοί/επιχειρήσεις.

Πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί;

Ταυτόχρονα με την εκστρατεία σας θα μπορούσε να διοργανωθεί ένας διαγωνισμός σχετικός με θέματα επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας (ΕΑΥ). Θα μπορούσε να είναι ένας διαγωνισμός φωτογραφίας ή βίντεο ή ένας διαγωνισμός για το καλύτερο διαφημιστικό αντικείμενο στον τομέα ΕΑΥ.

Οφέλη

 • Ο διαγωνισμός θα μπορούσε να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο για την υποστήριξη της εκστρατείας σας και την ενίσχυση των μηνυμάτων σας.
 • Αξιοποιώντας τον διαγωνισμό μπορείτε να προκαλέσετε το ενδιαφέρον του γενικού κοινού για θέματα σχετικά με την ΕΑΥ.
 • Ακόμη και οι νέοι ενδέχεται να ενδιαφερθούν για τον συγκεκριμένο τομέα. Στον διαγωνισμό φωτογραφίας που διοργάνωσε o EU-OSHA το 2011 συμμετείχαν σχεδόν χίλια άτομα με φωτογραφίες τους!

Περιορισμοί

 • Ένας διαγωνισμός αυτού του είδους προϋποθέτει την εσωτερική έμπρακτη δέσμευση του οργανισμού:
  • Προσέγγιση ενός μεγάλου κοινού
  • Προετοιμασία της διαδικασίας επιλογής κλπ.
  • Μπορεί επίσης να συνεπάγεται επιπλέον δαπάνη, εφόσον σκέφτεστε να προσφέρετε τυχόν οικονομική ανταμοιβή.

Ποιοι μπορούν να συμμετέχουν;

 • Σκεφτείτε το κοινό στόχο:
  • Θέλετε να συμπεριλάβετε το ευρύ κοινό;
  • Ή συγκεκριμένες ομάδες (π.χ. μόνο εργαζομένους, μόνο νεολαία)

Δημοσιοποίηση του διαγωνισμού

 • Σκεφτείτε πώς θα προσεγγίσετε τους δυνητικούς συμμετέχοντες: υπολογίστε και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, εάν η συμμετοχή αφορά το ευρύ κοινό.
 • Δημιουργήστε μια ιστοσελίδα για τον διαγωνισμό.

Κριτήρια για την επιλογή του νικητή

 • Σκεφτείτε τα συγκεκριμένα κριτήρια που θα πρέπει να πληρούν οι συμμετέχοντες ώστε να κερδίσουν στον διαγωνισμό.
 • Επιλέξτε την κριτική επιτροπή που θα αξιολογήσει εάν οι συμμετέχοντες πληρούν τα καθορισμένα κριτήρια:
  • Προσπαθήστε να συμπεριλάβετε στην κριτική επιτροπή κάποιο αναγνωρίσιμο πρόσωπο, π.χ. έναν φημισμένο επαγγελματία φωτογράφο, εάν πρόκειται για διαγωνισμό φωτογραφίας.

Κανόνες και διαδικασία επιλογής

 • Προβλέψτε μια διαδικασία επιλογής: εάν διατηρείτε υπο- διαδικτυακό τόπο ειδικά για τον διαγωνισμό, μπορείτε να αναφορτώσετε εκεί ένα δελτίο συμμετοχής.
 • Βεβαιωθείτε ότι οι κανόνες είναι σαφείς και συγκεκριμένοι και ότι όλα τα δελτία συμμετοχής είναι κατανοητά.
 • Εάν αναμένετε μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων, σκεφτείτε το ενδεχόμενο διαίρεσης της διαδικασίας επιλογής σε δύο στάδια:
  • Προεπιλογή
  • Τελική επιλογή.

Χρονοδιαγράμματα

 • Όσον αφορά το χρονοδιάγραμμα, φροντίστε ώστε ο διαγωνισμός να διενεργηθεί ταυτόχρονα με την εκστρατεία.
 • Η τελική εκδήλωση θα μπορούσε να συνδεθεί με την εκδήλωση λήξης της εκστρατείας.

Δημοσιότητα

 • Ενθαρρύνετε τη συμμετοχή των μέσων ενημέρωσης. Στείλτε τους τις φωτογραφίες (εάν πρόκειται για διαγωνισμό φωτογραφίας) ή άλλο οπτικό υλικό.
 • Προγραμματίστε συνεντεύξεις είτε με τους διαγωνιζόμενους είτε με την κριτική επιτροπή.