Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Σχετικά με την εργαλειοθήκη

Τι είναι η εργαλειοθήκη εκστρατείας και γιατί είναι χρήσιμη

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι εκστρατείες διαφήμισης, μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι σκέφτονται και ενεργούν. Μπορούν όμως να εφαρμοστούν οι ίδιες «αρχές προώθησης» και στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία (ΕΑΥ);

Η απάντηση είναι ένα ηχηρό «ναι!»

Ακόμη και αν δεν έχετε πρόσβαση στους ίδιους οικονομικούς πόρους μιας πολυεθνικής εταιρείας καταναλωτικών αγαθών, έχετε ωστόσο τη δυνατότητα να επηρεάσετε τους ανθρώπους ώστε να σκέφτονται και να ενεργούν με τρόπο διαφορετικό αναφορικά με την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, μέσω μιας καλά σχεδιασμένης και στοχοθετημένης εκστρατείας που προάγει ορθές πρακτικές επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία έχει δημιουργήσει αυτόν τον διαδικτυακό τόπο ώστε να παρέχει έναν οδηγό βήμα προς βήμα για τον τρόπο σχεδιασμού και εκτέλεσης αποτελεσματικών εκστρατειών προώθησης, ανεξάρτητα από το μέγεθος του οργανισμού σας/της επιχείρησής σας.

Αντίθετα με την επικρατούσα άποψη, δεν είναι και τόσο περίπλοκο. Αρκεί να πετύχετε το σωστό «μείγμα» με τα κατάλληλα μηνύματα, το κατάλληλο κοινό στόχο και άλλους παράγοντες. Δεν πρόκειται για ένα σύνολο πάγιων κανόνων. Αντιθέτως, είναι μια συλλογή συστάσεων. Επιλέξτε και διαλέξτε όποιες θέλετε και προσαρμόστε τες στις ιδιαίτερες συνθήκες σας.

Ελπίζουμε ότι η εργαλειοθήκη αυτή θα σας φανεί χρήσιμη!

Ευρωπαϊκός Οργανισμός για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Επισκεφθείτε τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία