Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία

Φορέας: EU-OSHA

Περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία, που διεξάγεται κάθε Οκτώβριο, αποτελεί το επίκεντρο κάθε εκστρατείας για «Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας», με εκατοντάδες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης, οι οποίες πραγματοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ.

Image
European Week for Safety and Health at Work 2020