Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία 2020

Organisation: EU-OSHA

Περιγραφή:

Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία που διεξάγεται κάθε Οκτώβριο αποτελεί το επίκεντρο κάθε Εκστρατείας για Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας, με εκατοντάδες εκδηλώσεις ευαισθητοποίησης που πραγματοποιούνται τόσο εντός όσο και εκτός ΕΕ. Η εκστρατεία 2020-22 εστιάζει στις μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία.

Image
European Week for Safety and Health at Work 2020