Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκδηλώσεις δικτύωσης

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Αυτού του είδους οι συναντήσεις συγκεντρώνουν βασικούς πολλαπλασιαστές της εκστρατείας, μέσω των οποίων θα διαδοθούν τα μηνύματα της εκστρατείας. Κατά την έναρξη της εκστρατείας (εάν, για παράδειγμα, προβλέπεται εναρκτήρια συνεδρίαση), ή κατά την ολοκλήρωσή της, ενδέχεται να πραγματοποιηθούν συναντήσεις δικτύωσης. Ο κύριος στόχος τους είναι η δικτύωση και η διάδοση του μηνύματός σας.

Οφέλη

 • Μια πρώτης τάξεως ευκαιρία να κοινοποιήσετε βασικά μηνύματα στους εταίρους σας.
 • Μπορείτε να επικοινωνήσετε αυτοπροσώπως και να απαντήσετε στις ερωτήσεις των εταίρων σας επιτόπου.

Περιορισμοί

 • Η διοργάνωση μπορεί να είναι χρονοβόρα (προγραμματισμός του περιεχομένου, πρόσκληση συνεργατών, προετοιμασία του χώρου της εκδήλωσης) και δαπανηρή.

Οργάνωση και διάρθρωση της εκδήλωσης

 • Επιλογή χρόνου και τόπου.
 • Βεβαιωθείτε ότι έχετε προσκαλέσει όλους τους συμμετέχοντες εγκαίρως:
  • Στείλτε μια ειδοποίηση του τύπου «κρατήστε την ημερομηνία», για να ζητήσετε από τους συμμετέχοντες να προβλέψουν χρόνο στο πρόγραμμά τους για την εκδήλωσή σας.
  • Στη συνέχεια στείλτε την πλήρη πρόσκληση.
 • Σκεφτείτε το περιεχόμενο:
  • Τι θέλετε να γνωστοποιήσετε στους εταίρους σας και με ποιον τρόπο;
  • Θέλετε να διοργανώσετε διάλεξη ή συνάντηση εργασίας;
  • Καταρτίστε ένα πρόγραμμα, το οποίο θα στείλετε μαζί με την πρόσκληση.
 • Παρουσιάστε τους στόχους, τη στρατηγική και τα εργαλεία της εκστρατείας.
 • Δώστε στους συνεργάτες σας την ευκαιρία να θέσουν ερωτήματα.