Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Εκπαίδευση σε Συμπόσιο ΕΑΥ

Φορέας: Κροατικό Ινστιτούτο Προστασίας της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία (CIHPSW)

Χώρα: Κροατία

Περιγραφή:

Συμπόσιο ICOH-SCETOH (SCETOH 2017) στο Ζάγκρεμπ της Κροατίας με θέμα εκπαίδευση και κατάρτιση ΕΑΥ, αναδυόμενες τάσεις και ανικανοποίητες ανάγκες. Τέθηκαν, επίσης, και άλλα θέματα όπως υγεία και αγροτικές εργασίες: γεωργία, φυτοφάρμακα και σκόνη οργανικών ουσιών και η αποτελεσματικότητα στην επαγγελματική ασφάλεια και υγεία.

Image
Education at OSH Symposium