Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Σχεδιάστε την εκστρατεία σας

Επιλογή τίτλου

Για να έχετε πιθανότητες να φτάσει το μήνυμά σας στο ακροατήριο που θέλετε να προσεγγίσετε, ο τίτλος σας πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομος και απλός, καθώς και συναφής προς το κοινό στο οποίο απευθύνεστε.

Χρονοδιαγράμματα

Τα χρονοδιαγράμματα αποτελούν βασικό παράγοντα οποιασδήποτε εκστρατείας, τόσο από άποψη του πότε αυτή πρέπει να ξεκινήσει όσο και του χρόνου που πρέπει να διαρκέσει.

Μήνυμα

Σκεφτείτε προσεκτικά το κύριο μήνυμα της εκστρατείας σας και τι προσπαθείτε να κοινοποιήσετε μέσω της εκστρατείας σας.