Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Πόροι και δίκτυα

Εταίροι και δικτύωση

Η φήμη είναι πάντοτε αποτελεσματικό εργαλείο. Ως εκ τούτου, η συνεργασία με ευυπόληπτους εταίρους και «συμμάχους» μπορεί να σας βοηθήσει να διαδώσετε το μήνυμα της εκστρατείας σας ακόμα πιο μακριά.