Набор от инструменти за кампанията

Награди за добри практики

Подходящо за:

Средни до по-големи организации.

Какво представлява това?

Събитие, при което награждавате дружество/работодател за изключителен принос по дадена тема, например здравето и безопасността при работа. Наградите имат за цел да демонстрират например ползите за работодателите и работниците от следването на добри практики за безопасност и здраве. Чрез конкурса за награди за добри практики можете да популяризирате решения за добри практики на работното място и да обменяте информация за такива практики във вашата държава или регион.

Ползи

 • Конкурсът може да бъде полезен инструмент в подкрепа на вашата кампания и основни послания.
 • Благодарение на конкурса вие създавате добър пример, който работодателите могат да използват.

Ограничения

 • За този вид конкурс е необходим вътрешен ангажимент от страна на организацията: подготвяне на процедура за подбор и др.
 • Освен това той може да е свързан с високи разходи, ако решите да предложите парична награда.

Планиране на наградите

 • Помислете как ще се свързвате с потенциалните участници: например чрез разпращане на рекламни материали по пощата
 • Създайте уебстраница за конкурса
 • Обмислете какви са точните критериите, на които участниците трябва да отговарят, за да спечелят конкурса. Може например да потърсите решения, които са:
  • свързани с безопасността и здравето при работа
  • показват успешно прилагане и реални подобрения
  • имат потенциала да се възприемат и от други работни места

Състав на журито

 • Подберете жури, което ще оцени дали участниците отговарят на вашите критерии.
 • За да насърчите потенциалните участници, опитайте да включите лице, което е добре познато в областта на безопасността и здравето при работа. Това ще повиши също престижа на вашия конкурс.

Процедура за подбор и присъждане на награди

 • Обмислете наградата и възможната добавена стойност за участниците (интерес от страна на медиите и др.)
 • Подгответе процедура за подбор: можете да пуснете подсайт, посветен на наградите за добри практики, в който да предоставите формуляр за кандидатстване на участниците
 • Уверете се, че правилата са ясни и точни, а всички формуляри за кандидатстване — разбираеми
 • Ако очаквате голям брой участници, обмислете разделянето на процедурата за подбор на два етапа:
  • Предварителен подбор
  • Окончателен подбор

График

По отношение на сроковете организирайте конкурса едновременно с кампанията

Публичност

Включете медиите: това ще е от полза както за вас, така и за компанията победител.