Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

LinkedIn

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Το LinkedIn είναι μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες επιχειρηματικής δικτύωσης. Διαθέτει πάνω από 52 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες παγκοσμίως, ενώ τα μισά μέλη του έχουν την έδρα τους στις ΗΠΑ και περίπου 11 εκατομμύρια στην Ευρώπη. Η πλατφόρμα διευκολύνει την επικοινωνία και βοηθά τους επαγγελματίες να διατηρούν κατάλογο επαφών.

Οφέλη

 • Πρόκειται για ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διατήρηση επαγγελματικών επαφών και για την προώθηση του οργανισμού/της επιχείρησής σας.

Περιορισμοί

 • Δεν είναι όλες οι υπηρεσίες και εφαρμογές του LinkedIn δωρεάν.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

 • Οι βασικές λειτουργίες του LinkedIn είναι:
  • Διατήρηση ενός καταλόγου με στοιχεία επικοινωνίας και επαφές (άμεσες επαφές, επαφές δεύτερου και τρίτου βαθμού).
  • Αναζήτηση θέσεων εργασίας, ανθρώπινου δυναμικού και επιχειρηματικών ευκαιριών.
  • Ανταλλαγή γνώσης και συλλογή συμβουλών.
  • Συλλογή πληροφοριών και δεδομένων.
  • Κοινωνική συναναστροφή.
  • Προώθηση μέσω της συμμετοχής σε ομάδες συζήτησης του LinkedIn.

Ανάπτυξη παρουσίας στο LinkedIn

 • Δημιουργία εταιρικής σελίδας – η εταιρική σελίδα που δημιούργησε ο Αμερικανικός Ερυθρός Σταυρός έχει προσελκύσει χιλιάδες ακόλουθους. Να θυμάστε πάντα, σε ό,τι αφορά την εταιρική σας ταυτότητα: χρησιμοποιείτε τον λογότυπό σας αντί για φωτογραφία.
 • Δημιουργία ομάδων. Οι ομάδες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο δικτύωσης και σπουδαίο τρόπο διεύρυνσης του δικτύου σας. Να θυμάστε μόνο να προσχωρείτε σε ομάδες οι οποίες σχετίζονται με τον οργανισμό σας/την επιχείρησή σας. Οι υπόλοιπες συνήθως σας αποσπούν απλώς από τον στόχο σας.

Δημιουργήστε το δικό σας δίκτυο συνδέσεων

 • Αναζητήστε ουσιώδεις συστάσεις: ένα σπουδαίο χαρακτηριστικό του LinkedIn είναι η δυνατότητα υποβολής συστάσεων. Εδώ οι επαφές σας μπορούν να σχολιάσουν τη δουλειά σας. Μπορείτε να ζητάτε από ανθρώπους, όπως π.χ. από τους εταίρους της εκστρατείας σας, να σχολιάσουν τη δραστηριότητά σας.
 • Ενθαρρύνετε τους εργαζομένους σας να δημιουργούν 100% ολοκληρωμένα προφίλ. Όσο πιο ολοκληρωμένα είναι τα προφίλ των εργαζομένων σας, τόσο περισσότερες πιθανότητες έχει ο οργανισμός σας/η επιχείρησή σας να προσελκύσει και να συνδεθεί με κάθε είδους κοινό που σας ενδιαφέρει.
 • Για σκοπούς ΕΑΥ μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ως εργαλείο σύνδεσης με τους ενδιαφερομένους και τους επαγγελματίες εταίρους σας.