Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Βικιπαίδεια

Benefits

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε ενημερωτική σελίδα για την εκστρατεία σας χωρίς χρέωση.
  • Η σελίδα σας στη Wikipedia θα μπορούσε να κατευθύνει πρόσθετη κυκλοφορία στον διαδικτυακό τόπο της εκστρατείας σας ή του οργανισμού/της επιχείρησής σας.

Περιορισμοί

  • Έχετε υπόψη ότι οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει πρόσβαση και να επεξεργαστεί ένα τέτοιο λήμμα.
  • Το λήμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στο να ενημερώσει και όχι να πουλήσει κάτι, γεγονός που θα μπορούσε να αποτρέψει τον αναγνώστη από το να το διαβάσει.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Θα μπορούσατε να προσθέσετε τον οργανισμό/την επιχείρηση ή λεπτομέρειες της εκστρατείας σας στην Βικιπαίδεια.

Τι να συμπεριλάβετε

  • Συμπεριλάβετε πραγματικά δεδομένα της εκστρατείας, όπως η προέλευση και το πλαίσιό της.
  • Οργανώστε το λήμμα σας στη Βικιπαίδεια σε κεφάλαια (π.χ. στόχοι της εκστρατείας, πραγματικά δεδομένα).
  • Εφόσον δημιουργήσετε σελίδα αφιερωμένη σε εκστρατεία, μπορείτε να συμπεριλάβετε παραπομπές μέσω των βασικών στοιχείων της εκστρατείας σας προς άλλες σελίδες της Βικιπαίδειας (π.χ. σελίδες των εταίρων της εκστρατείας σας).