Εργαλειοθήκη της εκστρατείας

Βικιπαίδεια

Απευθύνεται προς:

Όλους τους τύπους οργανισμών/επιχειρήσεων.

Τι είναι;

Η Wikipedia είναι μια δωρεάν διαδικτυακή πολυγλωσσική εγκυκλοπαίδεια. Τα 17 εκατομμύρια άρθρα της έχουν γραφεί από συνεργαζόμενους εθελοντές από όλο τον κόσμο, ενώ σχεδόν το σύνολο των άρθρων της επιδέχεται επιμέλειας από οποιονδήποτε έχει πρόσβαση στον διαδικτυακό τόπο.

Οφέλη

  • Μπορείτε να δημιουργήσετε ενημερωτική σελίδα για την εκστρατεία σας χωρίς χρέωση.
  • Η σελίδα σας στη Wikipedia θα μπορούσε να κατευθύνει πρόσθετη κυκλοφορία στον διαδικτυακό τόπο της εκστρατείας σας ή του οργανισμού/της επιχείρησής σας.

Περιορισμοί

  • Έχετε υπόψη ότι οποιοσδήποτε θα μπορούσε να έχει πρόσβαση και να επεξεργαστεί ένα τέτοιο λήμμα.
  • Το λήμμα θα πρέπει να αποσκοπεί στο να ενημερώσει και όχι να πουλήσει κάτι, γεγονός που θα μπορούσε να αποτρέψει τον αναγνώστη από το να το διαβάσει.

Πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί;

Θα μπορούσατε να προσθέσετε τον οργανισμό/την επιχείρηση ή λεπτομέρειες της εκστρατείας σας στην Βικιπαίδεια.

Τι να συμπεριλάβετε

  • Συμπεριλάβετε πραγματικά δεδομένα της εκστρατείας, όπως η προέλευση και το πλαίσιό της.
  • Οργανώστε το λήμμα σας στη Βικιπαίδεια σε κεφάλαια (π.χ. στόχοι της εκστρατείας, πραγματικά δεδομένα).
  • Εφόσον δημιουργήσετε σελίδα αφιερωμένη σε εκστρατεία, μπορείτε να συμπεριλάβετε παραπομπές μέσω των βασικών στοιχείων της εκστρατείας σας προς άλλες σελίδες της Βικιπαίδειας (π.χ. σελίδες των εταίρων της εκστρατείας σας).